Katalog Kontakt Wyniki badań +48 730 000 290

Nawozy dolistne

Produkcja, sprzedaż, dystrybucja

Bogate i wysokiej jakości zbiory to marzenie każdego rolnika i ogrodnika. Dzięki naszym nawozom dolistnym, produkowanym pod marką KLOFÁČ, masz pewność wyższych plonów i jakości poszczególnych produktów.

Więcej informacji...

KATALOG ->

CARBONFUMAGLAMAGSULFIKACALCIOSTIMINSENOLINFOSFOR MICROSTIM

Wyniki badań nawozów dolistnych Klofáč

Nawozy, które produkujemy, są certyfikowane i weryfikowane w Centralnej Stacji Kontroli i Badań Rolniczych w Brnie, a także przez Uniwersytet Rolnictwa i Leśnictwa Mendel w Brnie oraz przez Niemiecki Instytut Badawczy GOTHA pod kierunkiem dr Schmidta.

Wszystkie testy potwierdzają jakość naszych nawozów, a w porównaniu do konwencjonalnych metod nawożenia, wykazują znacznie lepsze wyniki.

Wpływ nawozów CARBON

Wynik eksperymentów z nawozami w liściach rzepaku - różnica plonów podana w procentach.
Źródło: SPZO

Wpływ zastosowania CARBONBOR Zn + Cu + S na plon pszenicy ozimej.
Źródło: prof dr inż. Luděk Hřivna

Wpływ nawozu CUPRISTIM CS

Wyniki analizy zawartości AZOTU w suchych ziarnach pszenicy ozimej Karolinum (NPK x NPK + CUPRISTIM)
Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wyniki analizy FOSFORU w suchych ziarnach pszenicy ozimej Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM) Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wyniki analizy zawartości MIEDZI w suchych ziarnach pszenicy ozimej Karolinum (NPK x NPK + CUPRISTIM)
Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wyniki analizy zawartości AZOTU w suchej słomie z pszenicy ozimej Karolinum (NPK x NPK + CUPRISTIM)
Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wyniki analizy FOSFORU w suchej słomie pszenicy ozimej Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM) Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wyniki analizy zawartości MIEDZI w suchej słomie pszenicy ozimej Karolinum (NPK x NPK + CUPRISTIM)
Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wpływ nawozu LAMAG

Zawartość cukru w% winorośli po zastosowaniu LAMAG Calcium
Źródło: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.

Zarażenie w% przez mączniaka rzekomego na liściach winorośli po zastosowaniu LAMAG Calcium
Źródło: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.

Wpływ LAMAG Wapnia na odporność w jabłkach Golden Delicious.
Źródło: Zdroj: VÚO Holovousy – Ing. Lánský

Wpływ nawozu FUMAG

Wpływ nawozu FUMAG NK - Ca na plon jęczmienia jarego (Jersey)
Źródło: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

Wpływ nawozu FUMAG NK - Ca na produkcję skrobi w jęczmieniu jarym (Jersey)
Źródło: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

Wynik eksperymentu w zastosowaniu FUMAG 6NK - Cu i SULFIKA SNP + Zn na plon pszenicy ozimej
Źródło: prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Wpływ nawozu SULFIKA

Porównanie wpływu nawozu SULFIKA SNP na wielkość plonu pszenicy zimej (Heyl)
Źródło: GOTHA – Dr. Schmidt, Německo

Wyniki zastosowania SULFIKA SNP do zawartości siarki w suchej masie rzepy ozimej (Lirajet)
Źródło: ÚKZUZ Brno

Wyłączny dystrybutor nawozów dolistnych KLOFÁČ na Polskę
Tomasz Nemec: +48 730 000 290