SULFIKA® SB – C

Zakres i metody użycia

SULFIKA® SB - C może być stosowany w dowolnej fazie rozwoju roślin i może być stosowany do większości uprawianych roślin jednorocznych i wieloletnich w celu usunięcia utajonego, a także pozornego deficytu siarki i boru. Jego stosowanie najlepiej sprawdza się we wczesnej fazie rozwoju oraz w okresie najbardziej intensywnego wzrostu, który jest również czasem, w którym można dobrze wykorzystać grzybobójcze działanie nawozu.

Opakowanie

Skład

Bor B - 5 %
Siarka S podstawowy - 35 %
Węgiel C - 2,5 %
pH 7,5 - 9

Uprawy jednoroczne
GorczycaMakZiemniakBurak cukrowySłonecznikRzepak ozimy

Nawóz można stosować razem z nawozami na ciekły azot (DAM 390, roztwór mocznika).

Działanie

Siarka ma wpływ na metabolizm azotu i jest niezbędnym elementem biosyntezy białka; stanowi również część aminokwasów, enzymów, witamin, glikozydów i innych związków, które wpływają na mechanizmy obronne roślin. Niedobór siarki powoduje negatywne objawy już od wczesnych faz wzrostu, aż do fazy dojrzewania, i znacznie zmniejsza plon i jakość plonu. Zawartość głównych składników roślin zmniejsza się: oleje, cukry, skrobie itp. (W nasionach oleistych, burakach cukrowych, ziemniakach itp.). Bor jest ważny dla asymilacji transportu z chloroplastów i liści do organów magazynowych, wspiera budowę i stabilność błony komórkowej, jest ważny dla tworzenia narządów generatywnych, wspiera wyższe ciśnienie osmotyczne, zwiększając w ten sposób odporność roślin na niskie temperatury. Deficyt boru pogarsza okres przechowywania plonów.

Dawkowanie

Zalecaną dawkę nawozu 5 kg / ha można rozcieńczyć wodą od 200 do 1000 l/ha w zależności od rodzaju zraszacza i stanu roślin. W przypadku roślin wieloletnich zaleca się powtarzane stosowanie po 14–21 dniach.

W rzepaku ozimym zaleca się podział dawki na 2 × 2,5 kg / ha podczas fazy wegetacji.

Decyzja o rejestracji nawozu

no. 1751

® - zastrzeżony znak towarowy firmy KLOFÁČ, spol. s r.o.

Mapa państw sprzedających nawozy Klofáč

Nawozy Klofáč

Zajmujemy się badaniem oraz produkcją specjalistycznych nawozów dolistnych. Obecnie sprzedajemy nasze produkty we wszystkich krajach grupy Wyszechradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech. W naszej ofercie posiadamy ponad 30 różnych nawozów, przeznaczonych dla rolników uprawiających zarówno rośliny jednoroczne jak i wieloletnie.

Badania - roślina z lupą

Zobacz wyniki badań, przeprowadzone na naszych nawozach i potwierdzające ich skuteczność...

Pole młodej kukurydzy Zielone liście rośliny Szklarnia z zielonymi roślinami
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean