CARBONBOR® Q

Zakres i metody użycia

CARBONBOR Q to nawóz foliowany o działaniu leczniczym z możliwością usuwania ukrytych i widocznych niedoborów boru przy równoczesnym dostarczaniu węgla. CARBONBOR Q można stosować do wszystkich rodzajów uprawianych roślin jednorocznych i wieloletnich, a szczególnie do: jednorocznych: rzepaku ozimego, buraka cukrowego, maku, słoneczników, ziemniaków, pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, warzyw Rośliny wieloletnie: drzewa owocowe, winorośle, owoce miękkie, pokrywa leśna.

Opakowanie

Skład

Bor B - 10 %
Węgiel C - 6 %
Gęstość 1,35 kg/l
pH 7 - 9

Uprawy jednoroczne
KukurydzaGorczycaMakZiemniakBurak cukrowySłonecznikWarzywaRzepak ozimy
Uprawy wieloletnie
KoniczynaDrzewostany leśneWinorośl

Nawożenie najlepiej przeprowadzić tuż przed intensywnym wzrostem roślin i w jego trakcie.

Dawkowanie

1 - 1.5 l/ha (rzepak ozimy: jesień 1,25 l / ha + wiosna 1,25 l / ha).

Zalecane stężenie: 0.1 % - 1.0 % w zależności od stanu i wrażliwości rośliny. W przypadku roślin o wysokim zapotrzebowaniu na bor zaleca się powtórzenie aplikacji 2-3 razy podczas wegetacji.

Przechowywanie

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym, zamykanym pomieszczeniu w temperaturze od +5 do +30 ° C.

Decyzja o rejestracji nawozu

no. 2088

Produkt ten może być stosowany w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

® – zastrzeżony znak towarowy firmy KLOFÁČ, spol. s r.o.

Mapa państw sprzedających nawozy Klofáč

Nawozy Klofáč

Zajmujemy się badaniem oraz produkcją specjalistycznych nawozów dolistnych. Obecnie sprzedajemy nasze produkty we wszystkich krajach grupy Wyszechradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech. W naszej ofercie posiadamy ponad 30 różnych nawozów, przeznaczonych dla rolników uprawiających zarówno rośliny jednoroczne jak i wieloletnie.

Badania - roślina z lupą

Zobacz wyniki badań, przeprowadzone na naszych nawozach i potwierdzające ich skuteczność...

Pole młodej kukurydzy Zielone liście rośliny Szklarnia z zielonymi roślinami
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean