CARBONBOR® MO

Zakres i metody użycia

CARBON Mo to nawóz dolistny o działaniu leczniczym, z możliwością usunięcia ukrytych i pozornych niedoborów molibdenu, który jednocześnie dostarcza węgiel. CARBON Mo można stosować do wszystkich rodzajów uprawianych jednorocznych i wieloletnich roślin uprawnych.

Opakowanie

Skład

Bor B - 9 %
Molibden Mo - 1 %
Węgiel C - 7 %
Gęstość 1,35 kg/l

Uprawy jednoroczne
JęczmieńMakZiemniakRośliny strączkoweBurak cukrowySłonecznikWarzywaPszenicaRzepak ozimy
Uprawy wieloletnie
KoniczynaDrzewostany leśneDrzewa owocoweWinorośl

Nawożenie najlepiej przeprowadzić tuż przed intensywnym wzrostem roślin uprawnych i w trakcie wzrostu. CARBON Mo można łączyć z większością środków ochrony roślin po konsultacji z ich producentem.

Dawkowanie

1 - 1.5 l/ha. W przypadku roślin wymagających wyższego poziomu żelaza zalecamy jego stosowanie w sezonie wegetacyjnym i powtarzanie 1–3 razy.

Zboża 1 l/ha

Rośliny oleiste i rośliny korzeniowe 1,25 – 1,5 l/ha

Drzewa owocowe 1 – 1,5 l/ha

Winorośl 1 – 1,5 l/ha

Warzywa 1 – 1,5 l/ha

Pokrywa leśna 1 – 1,5 l/ha

Szkółki 1 – 1,5 l/ha

Przechowywanie

Przechowuj nawóz w oryginalnym opakowaniu w suchych, zamykanych magazynach w temperaturach od +5 do +30 ° C.

Decyzja o rejestracji nawozu

no. 4217

Produkt ten może być stosowany w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

® – zastrzeżony znak towarowy firmy KLOFÁČ, spol. s r.o.

Mapa państw sprzedających nawozy Klofáč

Nawozy Klofáč

Zajmujemy się badaniem oraz produkcją specjalistycznych nawozów dolistnych. Obecnie sprzedajemy nasze produkty we wszystkich krajach grupy Wyszechradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech. W naszej ofercie posiadamy ponad 30 różnych nawozów, przeznaczonych dla rolników uprawiających zarówno rośliny jednoroczne jak i wieloletnie.

Badania - roślina z lupą

Zobacz wyniki badań, przeprowadzone na naszych nawozach i potwierdzające ich skuteczność...

Pole młodej kukurydzy Zielone liście rośliny Szklarnia z zielonymi roślinami
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean