CARBONBOR® 200

Zakres i metody użycia

CARBONBOR® 200 to nawóz dolistny, z możliwością usuwania ukrytych i pozornych niedoborów boru, który jednocześnie dostarcza węgiel. CARBONBOR® 200 można stosować do wszystkich rodzajów uprawianych jednorocznych i wieloletnich roślin uprawnych.

Opakowanie

Skład

Bor B - 13 %
Węgiel C - 6 %
Gęstość 1,5 kg/l
pH 7 - 9

Uprawy jednoroczne
JęczmieńKukurydzaGorczycaMakZiemniakBurak cukrowySłonecznikWarzywaPszenicaRzepak ozimy
Uprawy wieloletnie
Drzewostany leśneWinorośl

CARBONBOR® 200 można łączyć z większością środków ochrony roślin po konsultacji z ich producentem.

Rzepak ozimy

Pierwsza aplikacja jesienią z morfo-regulatorem i siarczanem SNP
Druga aplikacja wiosną na początku dłuższego okresu wzrostu

Burak cukrowy

Od 6 do 8 fazy liści do pełnej fazy wzrostu

Słoneczniki

Od połączenia rzędów do okresu przed kwitnieniem

Ziemniaki

Od 5 pary właściwych liści do rozpoczęcia kwitnienia

Słoneczniki

Od 4 do 6 liści

Winorośl

Pierwsza aplikacja w 4 etapie liścia
Druga aplikacja przed kwitnieniem

Ziarno owoców

Wczesną wiosną po ostatecznym kwitnieniu

Dawkowanie

Przechowuj nawóz w oryginalnym opakowaniu w suchych, zamykanych magazynach w temperaturach od +7 do +30 ° C.

Przechowywanie

Przechowuj nawóz w oryginalnym opakowaniu w suchych, zamykanych magazynach w temperaturach od +7 do +30 ° C.

Decyzja o rejestracji nawozu

no. 4176
® – zastrzeżony znak towarowy firmy KLOFÁČ, spol. s r.o.

Produkt ten można stosować w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

OSTRZEŻENIE: Ostrożnie wymieszaj nawóz przed użyciem!

Mapa państw sprzedających nawozy Klofáč

Nawozy Klofáč

Zajmujemy się badaniem oraz produkcją specjalistycznych nawozów dolistnych. Obecnie sprzedajemy nasze produkty we wszystkich krajach grupy Wyszechradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech. W naszej ofercie posiadamy ponad 30 różnych nawozów, przeznaczonych dla rolników uprawiających zarówno rośliny jednoroczne jak i wieloletnie.

Badania - roślina z lupą

Zobacz wyniki badań, przeprowadzone na naszych nawozach i potwierdzające ich skuteczność...

Pole młodej kukurydzy Zielone liście rośliny Szklarnia z zielonymi roślinami
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean