Grupa nawozów CARBON

CARBON Ca - Si

CARBON Ca - Si jest nawozem dolistnym o działaniu leczniczym i możliwości usuwania ukrytych i pozornych deficytów wapnia, który jednocześnie dostarcza krzem i węgiel.

Więcej...

CARBON Cu - Si

CARBON Cu - Si jest nawozem dolistnym o działaniu leczniczym i możliwości usuwania ukrytych i pozornych deficytów miedzi, który jednocześnie dostarcza krzem, siarkę i węgiel.

Więcej...

CARBON Energo®

CARBON Energo® to nawóz dolistny o działaniu leczniczym i możliwości usuwania ukrytych i pozornych niedoborów krzemu, który jednocześnie dostarcza węgiel.

Więcej...

CARBON Fe – Si

CARBON Fe - Si to nawóz dolistny o działaniu leczniczym z możliwością usuwania ukrytych i pozornych niedoborów żelaza, który jednocześnie dostarcza krzem, siarkę, azot i węgiel.

Więcej...

CARBON Mn

CARBON Mn to nawóz dolistny o działaniu leczniczym, z opcjonalnym usunięciem utajonego i pozornego deficytu manganu przy równoczesnym dostarczaniu siarki.

Więcej...

Carbon Mn – Si

CARBON Mn - Si to nawóz dolistny, który może pomóc w usuwaniu ukrytych i pozornych niedoborów manganu i który jednocześnie dostarcza krzem i węgiel.

Więcej...

CARBON Mo

CARBON Mo to nawóz dolistny o działaniu leczniczym, z możliwością usunięcia ukrytych i pozornych niedoborów molibdenu, który jednocześnie dostarcza węgiel.

Więcej...

CARBON NPK + B + Zn

CARBON NPK + B + Zn to nawóz dolistny, który może pomóc w usuwaniu ukrytych i pozornych niedoborów fosforu, potasu i azotu, a jednocześnie dostarcza boru, cynku i węgla.

Więcej...

CARBON P – Si

CARBON P - Si jest nawozem dolistnym o działaniu leczniczym, z możliwością usuwania ukrytych i pozornych niedoborów fosforu, który jednocześnie dostarcza węgiel i krzem.

Więcej...

CARBON Si

CARBON Si to nawóz dolistny o działaniu leczniczym, z możliwością usuwania ukrytych i pozornych deficytów krzemu, który jednocześnie dostarcza potas i węgiel.

Więcej...

CARBON Zn

CARBON Zn to nawóz dolistny usuwający zarówno ukryty, jak i pozorny deficyt cynku, a także dostarczający węgiel.

Więcej...

CARBONBOR® 200

CARBONBOR® 200 to nawóz dolistny, z możliwością usuwania ukrytych i pozornych niedoborów boru, który jednocześnie dostarcza węgiel.

Więcej...

CARBONBOR® K

CARBONBOR® K to nawóz dolistny o działaniu leczniczym i możliwości usunięcia ukrytych i pozornych deficytów boru, który jednocześnie dostarcza potas i węgiel.

Więcej...

CARBONBOR® Mo

CARBON Mo to nawóz dolistny o działaniu leczniczym, z możliwością usunięcia ukrytych i pozornych niedoborów molibdenu, który jednocześnie dostarcza węgiel.

Więcej...

CARBONBOR® Q

CARBONBOR Q to nawóz foliowany o działaniu leczniczym z możliwością usuwania ukrytych i widocznych niedoborów boru przy równoczesnym dostarczaniu węgla.

Więcej...

CARBONBOR® Si

CARBONBOR® Si to nawóz dolistny o działaniu leczniczym i możliwości usuwania ukrytych i pozornych deficytów boru, który jednocześnie dostarcza krzem i węgiel.

Więcej...

CARBONBOR® Zn + Cu + S

CARBONBOR® Zn + Cu + S jest nawozem dolistnym o działaniu leczniczym i możliwością usunięcia ukrytych i pozornych niedoborów boru, cynku, miedzi i siarki, który jednocześnie dostarcza węgiel.

Więcej...

CUPRISTIM CS

CUPRISTIM CS to nawóz dolistny o działaniu leczniczym i stymulującym, z opcjonalnym usuwaniem utajonego i pozornego deficytu miedzi, przy jednoczesnym podawaniu siarki i węgla.

Więcej...
Mapa państw sprzedających nawozy Klofáč

Nawozy Klofáč

Zajmujemy się badaniem oraz produkcją specjalistycznych nawozów dolistnych. Obecnie sprzedajemy nasze produkty we wszystkich krajach grupy Wyszechradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech. W naszej ofercie posiadamy ponad 30 różnych nawozów, przeznaczonych dla rolników uprawiających zarówno rośliny jednoroczne jak i wieloletnie.

Badania - roślina z lupą

Zobacz wyniki badań, przeprowadzone na naszych nawozach i potwierdzające ich skuteczność...

Pole młodej kukurydzy Zielone liście rośliny Szklarnia z zielonymi roślinami
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean