Wyniki badań nawozów dolistnych Klofáč

Nawozy, które produkujemy, są certyfikowane i weryfikowane w Centralnej Stacji Kontroli i Badań Rolniczych w Brnie, a także przez Uniwersytet Rolnictwa i Leśnictwa Mendel w Brnie oraz przez Niemiecki Instytut Badawczy GOTHA pod kierunkiem dr Schmidta.

Wszystkie testy potwierdzają jakość naszych nawozów, a w porównaniu do konwencjonalnych metod nawożenia, wykazują znacznie lepsze wyniki.

Badania skuteczności nawozów

Wpływ nawozów CARBON

Wykres badań

Wynik eksperymentów z nawozami w liściach rzepaku - różnica plonów podana w procentach.
Źródło: SPZO

Wykres badań

Wpływ zastosowania CARBONBOR Zn + Cu + S na plon pszenicy ozimej.
Źródło: prof dr inż. Luděk Hřivna

Wpływ nawozu CUPRISTIM CS

Wykres badań

Wyniki analizy zawartości AZOTU w suchych ziarnach pszenicy ozimej Karolinum (NPK x NPK + CUPRISTIM)
Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wykres badań

Wyniki analizy FOSFORU w suchych ziarnach pszenicy ozimej Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM) Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wykres badań

Wyniki analizy zawartości MIEDZI w suchych ziarnach pszenicy ozimej Karolinum (NPK x NPK + CUPRISTIM)
Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wykres badań

Wyniki analizy zawartości AZOTU w suchej słomie z pszenicy ozimej Karolinum (NPK x NPK + CUPRISTIM)
Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wykres badań

Wyniki analizy FOSFORU w suchej słomie pszenicy ozimej Karolinum
(NPK x NPK + CUPRISTIM) Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wykres badań

Wyniki analizy zawartości MIEDZI w suchej słomie pszenicy ozimej Karolinum (NPK x NPK + CUPRISTIM)
Źródło: ÚKZÚZ Brno - Ing. dr Smatanová

Wpływ nawozu LAMAG

Wykres badań

Zawartość cukru w% winorośli po zastosowaniu LAMAG Calcium
Źródło: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.

Wykres badań

Zarażenie w% przez mączniaka rzekomego na liściach winorośli po zastosowaniu LAMAG Calcium
Źródło: VÚV Bratislava – Ing. Vanek, CSc.

Wykres badań

Wpływ LAMAG Wapnia na odporność w jabłkach Golden Delicious.
Źródło: Zdroj: VÚO Holovousy – Ing. Lánský

Wpływ nawozu FUMAG

Wykres badań

Wpływ nawozu FUMAG NK - Ca na plon jęczmienia jarego (Jersey)
Źródło: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

Wykres badań

Wpływ nawozu FUMAG NK - Ca na produkcję skrobi w jęczmieniu jarym (Jersey)
Źródło: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

Wykres badań

Wynik eksperymentu w zastosowaniu FUMAG 6NK - Cu i SULFIKA SNP + Zn na plon pszenicy ozimej
Źródło: prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

Wpływ nawozu SULFIKA

Wykres badań

Porównanie wpływu nawozu SULFIKA SNP na wielkość plonu pszenicy zimej (Heyl)
Źródło: GOTHA – Dr. Schmidt, Německo

Wykres badań

Wyniki zastosowania SULFIKA SNP do zawartości siarki w suchej masie rzepy ozimej (Lirajet)
Źródło: ÚKZUZ Brno

Mapa państw sprzedających nawozy Klofáč

Nawozy Klofáč

Zajmujemy się badaniem oraz produkcją specjalistycznych nawozów dolistnych. Firma ma swoją siedzibę w Czechach i działa od 1994 roku. Obecnie sprzedajemy nasze produkty we wszystkich krajach grupy Wyszechradzkiej: Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech. W naszej ofercie posiadamy ponad 30 różnych nawozów, przeznaczonych dla rolników uprawiających zarówno rośliny jednoroczne jak i wieloletnie.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem na Polsce, aby uzyskać więcej informacji!

Badania - roślina z lupą

Zobacz wyniki badań, przeprowadzone na naszych nawozach i potwierdzające ich skuteczność...Pole młodej kukurydzy Zielone liście rośliny Szklarnia z zielonymi roślinami
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean