Katalog Kontakt Wyniki badań +48 730 000 290

Nawozy dolistne

Produkcja, sprzedaż, dystrybucja

Bogate i wysokiej jakości zbiory to marzenie każdego rolnika i ogrodnika. Dzięki naszym nawozom dolistnym, produkowanym pod marką KLOFÁČ, masz pewność wyższych plonów i jakości poszczególnych produktów.

Więcej informacji...

KATALOG ->

CARBONFUMAGLAMAGSULFIKACALCIOSTIMINSENOLINFOSFOR MICROSTIM

SULFIKA® SNP

Zakres i metody użycia

SULFIKA® SNP może być stosowany w dowolnej fazie rozwoju roślin i może być stosowany do większości uprawianych roślin jednorocznych i wieloletnich w celu usunięcia utajonego, a także pozornego deficytu azotu, fosforu i siarki. Jego stosowanie najlepiej sprawdza się we wczesnej fazie rozwoju oraz w okresie najbardziej intensywnego wzrostu, który jest również czasem, w którym można dobrze wykorzystać grzybobójcze działanie nawozu.

Skład

Azot N - 5 %
Fosfor P2O5 - 15 %
Siarka S podstawowy - 25 %
pH 6 - 7,5

Uprawy jednoroczne
JęczmieńKukurydzaOwiesMakZiemniakŻytoBurak cukrowySłonecznikPszenicaRzepak ozimy

Nawóz można stosować razem z nawozami na ciekły azot (DAM 390, roztwór mocznika). Nie zaleca się mieszania nawozu z innymi nawozami zawierającymi magnez i wapń.

Działanie

Siarka ma wpływ na metabolizm azotu i jest niezbędnym elementem biosyntezy białka; stanowi również część aminokwasów, enzymów, witamin, glikozydów i innych związków, które wpływają na mechanizmy obronne roślin. Niedobór siarki powoduje negatywne objawy już od wczesnych faz wzrostu, aż do fazy dojrzewania, i znacznie zmniejsza plon i jakość plonu. Fosfor jest niezbędnym pierwiastkiem zarówno do przekazywania energii, jak i innych niezbędnych reakcji biochemicznych, które mają wpływ zwłaszcza na tworzenie nasion. Rośliny we wczesnej fazie wzrostu są najbardziej wrażliwe na deficyt fosforu.

Sposób aplikacji i dawkowania

4 – 5 kg/ha; opryskiwanie można powtórzyć po 14 - 21 dniach. Jednorazowe przedawkowanie nawozu nie jest fitotoksyczne. Wyższa dawka nawozu nasila działanie grzybobójcze. Zalecaną dawkę nawozu można rozcieńczyć wodą od 100 L/ha do 1000 L/ha w zależności od rodzaju zraszacza i stanu roślin.

Decyzja o rejestracji nawozu

no. 1275

® - zastrzeżony znak towarowy firmy KLOFÁČ, spol. s r.o.